Peteg - Golf 8

Prodaja stanova i lokala - Peteg

Tel: +381 63 202 783

+381 11 405 38 64


Ponuda garažnog prostora

Sledi više informacija o ponudi garažnog prostora.

  prodato
  rezervisano
Lamela 6
Podzemni nivo 1 L6.1/01, L6.1/02, L6.1/03, L6.1/04, L6.1/05, L6.1/06, L6.1/07, L6.1/08, L6.1/09, L6.1/10, L6.1/11, L6.1/12, L6.1/13, L6.1/14, L6.1/15, L6.1/16, L6.1/17
Podzemni nivo 3 L6.3/01, L6.3/02, L6.3/03, L6.3/04, L6.3/05, L6.3/06, L6.3/07, L6.3/08, L6.3/09, L6.3/10, L6.3/11, L6.3/12, L6.3/13, L6.3/14, L6.3/15, L6.3/16
Podzemni nivo 5 L6.5/01, L6.5/02, L6.5/03, L6.5/04, L6.5/05, L6.5/06, L6.5/07, L6.5/08, L6.5/09, L6.5/10, L6.5/11, L6.5/12, L6.5/13, L6.5/14, L6.5/15, L6.5/16, L6.5/17, L6.5/18
Lamela 7
Podzemni nivo 2 L7.2/01, L7.2/02, L7.2/03, L7.2/04, L7.2/05, L7.2/06, L7.2/07, L7.2/08, L7.2/09, L7.2/10, L7.2/11, L7.2/12, L7.2/13, L7.2/14, L7.2/15, L7.2/16
Podzemni nivo 4 L7.4/01, L7.4/02, L7.4/03, L7.4/04, L7.4/05, L7.4/06, L7.4/07, L7.4/08, L7.4/09, L7.4/10, L7.4/11, L7.4/12, L7.4/13, L7.4/14